Culture in times of globalization – the Asia-Europe Meeting (Kultura w czasach globalizacji – spotkanie Azji i Europy)

14 October 2014
Source: Rzeczpospolita (RP) (Poland)
Source type: Newspaper
Published on: 13 Sep 2010

For the first time, the ASEM Culture Ministers' Meeting was held in Poland. The meeting, which ended last 10 September with a joint declaration from participants, discussed "Heritage and the Challenges of the Present". (In Polish)

Po raz pierwszy w Polsce odbyło się Spotkanie Ministrów Kultury Azji i Europy ASEM. Wspólne oświadczenie zakończyło w piątek obrady na temat „Dziedzictwa wobec wyzwań współczesności"

W poznańskim szczycie uczestniczyło 36 krajów Europy i Azji oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej i Fundacji Azja-Europa. Wśród nich było 20 reprezentantów w randze ministra. Zjazdy ministrów kultury odbywają się co dwa lata na przemian w Azji i Europie. Wcześniejsze spotkania kulturalne miały miejsce w Pekinie (2003), Paryżu (2005) i Kuala Lumpur – stolicy Malezji (2008).

- Ryszard Kapuściński, jeden z najwybitniejszych twórców polskiej kultury, powiedział, że Europa i Azja nigdy się nie spotykają, bo tak bardzo się różnią. Zjazd w Poznaniu i towarzyszące mu artystyczne Biennale Mediations dowodzi, że nie miał racji - mówił Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego na sesji plenarnej. I dodawał: - Polska zaproponowała, by przewodnim tematem naszego spotkania była ochrona dziedzictwa. Jeden z fundamentów zachowania tożsamości narodowej, bogactwa i różnorodności kulturowej.

Głównym celem poznańskiego szczytu było wypracowanie wspólnego programu działań, uzupełniającego prace UNESCO.

Podczas debaty m.in. Kim Chan, przedstawiciel Korei, mówił: -Chciałbym, aby ludzie Azji i Europy zbliżyli się do siebie. W programie ochrony dziedzictwa współpracujemy już z Niemcami, Francuzami, Włochami i jesteśmy im bardzo wdzięczni. Jednym z naszych najważniejszych problemów jest zapobieganie nielegalnemu handlowi zabytkami i dziełami sztuki, zwłaszcza przez Internet.

Cornelia Pieper, wiceminister spraw zagranicznych Niemiec ds. kontaktów kulturalnych, przypomniała, że jej kraj w ramach międzynarodowych umów, realizuje takie konkretne zadania, jak np. renowacja zabytkowej świątyni w Indiach, czy historycznej wioski w Wietnamie. Seiichi Kondo, sekretarz agencji ds. Kultury Japonii, zwracał uwagę na zagrożenie dziedzictwa kulturowego wojnami, katastrofami naturalnymi, nielegalnymi wykopami archeologicznymi, globalnym ociepleniem.

W Poznaniu odbyły się cztery sesje warsztatowe, poświęcone: budowaniu świadomości dziedzictwa, dialogowi międzykulturowemu, zarządzaniu miastami historycznymi oraz zagrożeniom i ratowaniu dóbr kultury podczas kataklizmów i konfliktów.

W zamykającym czwarte Spotkanie Ministrów Kultury Azji i Europy oświadczeniu ministrowie państw ASEM podkreślają potrzebę koordynacji działań dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego, międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń. Deklarują m.in. rozwój portalu Culture360, prowadzonego przez Fundację Azja-Europa (ASEF) - platformy wymiany światowych informacji kulturalnych. Postulują powszechne ratyfikowanie Konwencji UNESCO dotyczącej zakazu i zapobiegania nielegalnemu wywozowi dzieł kultury. Zachęcają do promocji idei Dni Dziedzictwa, popularnych w części krajów członkowskich i organizacji wspólnych edukacyjnych szkoleń. – Nasze deklarację przekażemy 8 szczytowi państw ASEM z udziałem premierów, rozpoczynającemu się w październiku w Brukseli – zapowiada minister Bogdan Zdrojewski.

ASEM (Asia-Europe Meeting) skupia 48 członkow z państw Unii Europejskiej i Azji. Gremium to zainicjowano w Bangkoku w 1996 roku. Jego działalność reguluje dokument Asia-Europe Cooperation Framework (AECF) przyjęty na szczycie londyńskim w 1998 r. Jedynym zinstytucjonalizowanym organem działającym w ramach ASEM jest Fundacja ASEF (Asia-Europe Foundation), z siedzibą w Singapurze.

ASEM współpracuje w trzech obszarach: politycznym (walka z terroryzmem, migracje, prawa człowieka, zmiany klimatyczne, procesy globalizacji), ekonomicznym i kulturalnym. Główną formą spotkań w ramach ASEM są szczyty: duże polityczno-gospodarcze z udziałem szefów państw i małe na szczeblu ministerialnym.

Poznański szczyt był tym mniejszym, ale niezwykle ważnym, bo bezpośrednio poprzedzającym duży październikowy w Brukseli. Po raz pierwszy uczestnikami-obserwatorami byli w Poznaniu przedstawiciele Rosji i Australii i Nowej Zelandii. Państw, które za miesiąc staną się pełnoprawnymi członkami ASEM . Gospodarzem następnego piątego Spotkania ministrów kultury państw ASEM w 2012 roku będzie Indonezja.